Lt
Pradžia

2018 metai

2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija         
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba         
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)         
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                 

Informacija atnaujinta 2020-04-22 11:55