Lt
Pradžia

Regiono lygmens planavimo dokumentai

 

Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros planas 


Alytaus integruotos teritorijos vystymo programos pakeitimo projektas

Alytaus integruota teritorijų vystymo programa:

Programos santrauka (SSGG lentelė, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės )

Konsultacijų su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis ir organizacijomis rezultatų suvestinė

Patvirtinta programa  

Parengtos programos įgyvendinimo ataskaitos

Informacija atnaujinta 2020-04-21 15:57