Lt
Pradžia

BIUDŽETO, FINANSŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS PASLAUGOS

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų derinimas  
Pažymų apie mokesčio už valstybinės žemės nuomą sumokėjimą išdavimas  
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo paslauga  
Asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygų pagerinimui  
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas  
Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimas  
Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma  
Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis  
Leidimų organizuoti renginius Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas  
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas  
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimas  
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)  
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas  
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas  
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas  
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas   
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas
Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimas
Pažymų apie teisę į valstybės kreditus būstui įsigyti išdavimas
Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka
Savivaldybės socialinio būsto nuoma
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimas
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Informacija atnaujinta 2020-06-05 14:17