Lt
Pradžia

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas
Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-229 „Dėl VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų, jų kainų ir tarifų nustatymo“ 
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675 
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas 2018 m. birželio 14 d. Nr. XIII-1263  
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įstatymas 2019 m. sausio 23 d. Nr. A1-39 ,,Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įstatymas 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. A1-794 ,,Dėl vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas 1993 m. gruodžio 23 d. Nr. I-348
Lietuvos Respublikos paramos mokiniams įstatymas 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686

Informacija atnaujinta 2020-07-20 09:20