Lt
Pradžia

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS PASLAUGOS

Informacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas
Dienos socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas
Dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas
Dienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimas
Globos (rūpybos) išmokų skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas
Išmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas
Išmokų vaikams skyrimas
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas
Kredito ir palūkanų apmokėjimas daugiabučių namų butų savininkams
Laidojimo pašalpų skyrimas
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas
Pažymų apie gautą socialinę paramą išdavimas
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimų išdavimas
Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas
Šalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimas
Šalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimas
Šalpos našlaičių pensijų skyrimas
Šalpos pensijų skyrimas
Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimas
Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
Socialinės paramos mokiniams skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimas
Socialinių pašalpų skyrimas
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas
Teikimų skirti antrojo laipsnio pensijas rengimas
Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas
Trumpalaikės socialinės globos vaikams su negalia skyrimas
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas
Vienkartinių išmokų įsikurti skyrimas
Vienkartinių išmokų nėščioms moterims skyrimas
Vienkartinių išmokų vaikams skyrimas
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimas
Vienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimas
Teisės paramai maisto produktais gauti iš Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos nustatymas

Informacija atnaujinta 2020-06-08 06:15