Lt
Pradžia

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 

Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2020-07-17 14:28