Lt
Pradžia

2019 metai

2019 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija         
Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba         
Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)         
Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys        
         

Informacija atnaujinta 2020-04-22 12:00