Lt
Pradžia

Darbo užmokestis

 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2019-12-31)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m.

Pareigybių skaičius (2019-12-31)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. IV ketv.
VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   3418,41  1 3301,90
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2711,78   1  2595,00
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  1272,10  1 2345,88
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 3035,72
 1 3027,50
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  2525,76
 1 2567,32
KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  8 2119,75  8 2053,56
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  2
1804,44
 2 2089,37
Seniūnas 11 1708,68 11 1734,46
 Vyriausiasis specialistas  33 1313,85
 33 1379,65
Vyresnysis specialistas 1 1510,15 1 1742,80
Savivaldybės gydytojas 1 1434,25 1 1428,37
DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vyriausiasis specialistas 10 933,32
 10 947,52
Vyresnysis specialistas 12 757,43
 12 809,06
Specialistas 14 917,72
 14 903,93
Soc. darbo organizatorius
11 972,83
 11 971,54
Vyresnysis buhalteris 11  957,12 11
999,55
Vyresnysis archyvaras 2  838,84  2  856,79
Sekretorius 1  854,19
1 854,19
Darbininkas 24 555,00
 24  555,00
Kapų prižiūrėtojas 15 555,00
 15   555,00 
Vairuotojas 4 872,79
4   872,79

 

  Per 2019 m. IV ketvirtį priskaityta: 47 darbuotojams  - 23485,58 Eur.vienkatrinių piniginių išmokų, 94 darbuotojams - 10914 Eur premijų      

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-06-16 10:41