Lt
Pradžia

Statistika

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2018-01-01–2020-01-01

                                                                         Data

Ūkinių gyvūnų rūšis

2018-01-01

2019-01-01

2020-01-01

1. Galvijų, iš jų:

skaičius

14 174

14 619

15 013

laikytojų skaičius

1 693

1 558

1 380

1.1. mėsinių ir mišrūnų

veislių galvijų

skaičius

6 490

7 061

7 345

laikytojų skaičius

893

859

761

1.2. pieninių veislių karvių

skaičius

4 860

4 608

4 369

laikytojų skaičius

1 314

1 173

1 022

2. Avių

skaičius

6 099

5 502

4 789

laikytojų skaičius

445

431

386

3. Kiaulių

skaičius

2 795

1 751

823

laikytojų skaičius

890

571

285

4. Arklių

skaičius

508

556

557

laikytojų skaičius

280

259

247

5. Ožkų

skaičius

259

257

234

laikytojų skaičius

99

97

80

Pieno gamintojų skaičiaus, karvių skaičiaus ir parduoto pieno kiekio kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2017–2019 m.

Rodikliai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pieno gamintojų, pardavusių pieną, skaičius

995

916

834

Vidutinis karvių

skaičius

4 049

4 219

4 053

Parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis, t

22 895

22 851

18 381

Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2013–2019 m.

Rodikliai

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Bendras deklaruotas plotas, ha

41 766,03

42 511,74

43 081,7

43 906,63

43 939,73

44 147,64

45 101,59

Paraiškų

skaičius

4 259

3 898

3 758

3 746

3 639

3 568

3 519

 

Duomenys apie Lazdijų r. savivaldybės ūkinių gyvūnų laikytojams apskaičiuotas paramos išmokas 2019 m.

Eil. Nr.

Paramos pavadinimas

Paramos gavėjų skaičius

Ūkinių gyvūnų skaičius, vnt. /

pieno kiekis, t

Paramos suma, Eur

1.

Susietosios paramos išmokos už:

     

1.1.

pienines karves

835

4 144,2

476 002

1.2.

mėsinius galvijus

697

5 628

561 745

1.3.

pieninių veislių bulius

253

776

69 156

1.4.

mėsines avis

337

6 521

74 703

1.5.

pienines ožkas

56

212

5 113

2.

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokos už:

     

2.1.

bulius

627

982,5

208 290

2.2.

karves žindenes ir telyčias

296

668

74 148

2.3.

ėriavedes

32

1 000

3 000

2.4.

2006–2007 kvotos metais rinkai patiektą pieną

730

13 713,9

196 108

     

Iš viso:

1 668 265

Statistinė informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2017–2019 m.

Eil.

Nr.

Žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Bendras ariamos žemės plotas

22 716,51

23 102,06

25 519,06

1.1.

Ariama žemė

20 123,30

19 783,51

20 020,78

1.2.

Ganyklos arba pievos iki 5 m.

1 674,72

2 165,34

3 850,36

1.3.

Daugiametės žolės

918,49

1 153,21

1 647,92

2.

Daugiametės ganyklos-pievos ir natūralios pievos, šlapynės

19 912,40

19 649,07

18 161,68

3.

Daugiamečiai sodiniai

154,31

185,03

180,46

4.

Kiti plotai

674,49

688,74

650,15

5.

Miško plotai

482,02

522,74

533,34

Statistinė informacija apie deklaruotus techninių augalų ir kitų augalų plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2017–2019 m.

Eil.

Nr.

Augalų pavadinimas

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Techniniai augalai

696,82

892,66

1 216,24

1.1.

Žieminiai rapsai

470,88

531,19

900,25

1.2.

Vasariniai rapsai

160,29

307,50

176,50

1.3.

Pluoštinės kanapės

50,63

44,63

126,20

1.4.

Linai

15,02

9,34

13,27

1.5.

Cukriniai runkeliai

-

-

0,02

2.

Bulvės

329,33

270,73

241,84

3.

Daržovės

7,52

5,39

10,45

4.

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai

1,77

0,62

0,79

5.

Kmynai

28,01

1,71

11,37

Statistinė informacija apie deklaruotus javų plotus, ha Lazdijų r. savivaldybėje 2017–2019 m.

Eil.

Nr.

Javų pavadinimas

2017 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Žieminiai javai

5 776,37

5 812,40

7 910,65

1.1.

Žieminiai kviečiai

3 161,01

3 451,11

4 416,51

1.2.

Žieminiai kvietrugiai

1 696,86

1 453,97

2 003,64

1.3.

Žieminiai rugiai

847,16

834,06

1 336,53

1.4.

Žieminiai miežiai

71,34

38,14

99,02

1.5.

Žieminiai kviečiai “Spelta”

-

35,12

54,95

2.

Vasariniai javai

8 558,90

8 296,07

7 239,13

2.1.

Vasariniai kviečiai

2 474,62

2 117,69

1 481,27

2.2.

Vasariniai kvietrugiai

285,78

213,11

145,58

2.3.

Vasariniai rugiai

4,01

1,78

4,55

2.4.

Vasariniai miežiai

1 773,25

1 645,01

1 373,86

2.5.

Vasariniai kviečiai “Spelta”

-

8,07

2,43

2.6.

Avižos

2 153,83

2 419,29

2 138,84

2.7.

Grikiai

717,-

672,88

721,04

2.8.

Kukurūzai

1 150,41

1 218,24

1 371,56

3.

Ankštiniai javai

2 188,20

632,97

343,04

3.1.

Žirniai

814,61

571,74

266,57

3.2.

Pupos

1 302,97

34,97

44,23

3.3.

Vikiai

12,71

5,89

5,04

3.4.

Lubinai

57,91

20,37

27,20

 

Bendras javų plotas

16 523,47

14 741,44

15 492,82

Parengta pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis

Informacija atnaujinta 2020-05-22 21:57