Lt
Pradžia

Apie skyrių

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai

  • priima gyventojų prašymus dėl įvairių socialinių išmokų ir kompensacijų, socialinių paslaugų bei kitos socialinės paramos skyrimo
  • skiria ir organizuoja socialines paslaugas
  • administruoja socialinės veiklos ir socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus
  • priima prašymus, rengia pareiškimus teismui ir atstovauja savivaldybei civilinėse bylose dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) skyrimo
  • išduoda pažymas apie skyriaus išmokėtas socialines išmokas
  • priima ir konsultuoja gyventojus socialinės paramos klausimais
  • organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems (kartu su kitais skyriais)
  • konsultuoja gyventojus ir rengia dokumentus dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu
  • atlieka kitas skyriui priskirtas funkcijas.

Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija visas paskirtas socialines išmokas, t.y. socialines pašalpas, šildymo išlaidų kompensacijas už dujas ir kietąjį kurą, išmokas vaikams bei kitas socialines išmokas išmoka kiekvieną mėnesį iki 25 d. gavėjų nurodytu būdu.

 

Informacija atnaujinta 2020-07-20 09:05