Lt
Pradžia

2020 metai

   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija       
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba       
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)       
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2020-06-16 08:24